كد مطلب: 1776

14 اردیبهشت 1394 ساعت 14:16

بودجه 94 وزارت ارتباطات کجا خرج می‌شود؟

وزارت ارتباطات از محل ردیف‌های متفرقه طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای سال ۹۴ مبلغ ۸ هزار و ۵۵۰ میلیارد ریال به توسعه زیرساخت‌ها، تکمیل زیربناهای فنی و محتوای شبکه ملی اطلاعات اختصاص داد.

به گزارش خبرگزلری مهر، دفتر برنامه‌ریزی و تلفیق بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بالغ بر ۲۷ میلیون و ۵۰۳ هزار میلیون ریال به طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه ای از محل ردیف‌های متفرقه برای سال ۹۴ اختصاص داد که از این مبلغ برای توسعه زیرساخت‌های شبکه ملی ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار میلیون ریال، برای تکمیل زیربناهای فنی این شبکه ۳ میلیون و ۱۵۰ هزار میلیون ریال و نیز برای توسعه خدمات محتوایی شبکه ملی ۹۰۰ هزار میلیون ریال تعلق می‌گیرد.طبق برنامه ریزی‌های صورت گرفته از سوی معاونت برنامه ریزی وزارت ارتباطات، برای توسعه زیرساخت‌های شبکه‌های پستی یک میلیون و ۸۰۰ هزار میلیون ریال بودجه درنظر گرفته شد. در همین حال برای فعالیتهای تحقیقاتی بخش ارتباطات و فناوری و ارتقای فناوریهای داخلی و تولیدات ملی ۹۰۰ هزار میلیون ریال و در راستای اجرای وظایف حاکمیتی در خصوص فناوری اطلاعات یک میلیون و ۳۵۰ هزار میلیون ریال اختصاص یافت.
وزارت ارتباطات در راستای خدمات زیربنایی ارتباطات و فناوری اطلاعات در مناطق محروم، روستایی و کمتر توسعه یافته ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار میلیون ریال بودجه در نظر گرفته است و به توسعه زیرساخت‌ها، خدمات و کاربردهای ارتباطات و فناوری اطلاعات و شبکه ملی اطلاعات ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار میلیون ریال اختصاص می‌یابد.در همین حال در قالب انجام وظایف حاکمیتی در خصوص امور فرکانسی رادیویی و ایجاد بازار رقابت در این بخش ۳ میلیون و ۶۰۰ هزار میلیون ریال و برای توسعه و تکمیل زیربناهای فنی و مکانی ICT و شبکه ملی اطلاعات ۳ میلیون و ۱۵۰ هزار میلیون ریال اعتبار تعلق می‌گیرد.توسعه خدمات کاربردها و محتوای ارتباطات و فناوری اطلاعات و شبکه ملی اطلاعات با اعتبار ۹۰۰ هزار میلیون ریال و نیز حفظ نقاط مداری و ماهواره و توان منطقه ای و کاهش شکاف اطلاعاتی و دیجیتالی بین مناطق و استانهای کشور با اعتبار ۵ میلیون و ۸۵۰ هزار میلیون ریال از دیگر طرح‌های مدنظر وزارت ارتباطات برای سال ۹۴ است.

منبع:  فناوران

برچسب ها: 
بودجه 94 وزارت ارتباطات
معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
زیرساخت‌های شبکه ملی